top of page

DoYourWill Canvas

แคนวาสใหม่ที่ออกแบบโดยดูยัวร์วิลล์

จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมาตลอด 15 ปี ดูยัวร์วิลล์ได้พัฒนาเครื่องมือมากมายเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร และใช้ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ทุกคนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะ

สำหรับแคนวาสที่อยู่ในหน้านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการฝึกอบรมเป็นประจำ และบางส่วนก็ใช้ในการไลฟ์สดทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับสังคมในวงกว้าง 

ในกรณีที่คุณต้องการนำแคนวาสเหล่านี้ไปใช้ภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย แต่หากต้องการนำไปเผยแพร่แบบ Public ในช่องทางต่างๆ คุณจะต้องติดต่อเราเพื่อขออนุญาตก่อนและจะต้องอ้างอิงถึงเราทุกครั้ง

หากต้องการอยากเรียนรู้วิธีการใช้แคนวาสแต่ละตัว คุณสามารถสอบถามกับทีมงานของเราได้ ทาง Line ID : @doyourwill

bottom of page