top of page

YOU MAKE A WILL 

WE MAKE A WAY

เราสร้างเส้นทางที่จะทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริง

หลายครั้งที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์และความปรารถนาอยากให้องค์กรพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลก แต่ขาดคนที่จะมาช่วยออกแบบกระบวนการที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และนั่นคือบทบาทของที่ปรึกษาอย่างเรา

Office Space

เราคือจุดเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับความจริง

กว่า 6 ปีที่เราได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรต่างๆ มามากมายนับไม่ถ้วน

ดูยัวร์วิลล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ด้วยทีมที่ปรึกษาและวิทยากรมากประสบการณ์ ใน การดูแลให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี จนรู้ลึก และเข้าใจในปัญหารอบด้าน ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรแบบองค์รวม จนเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน ควบคู่กับการยึดเอาเป้าหมายที่เป็นความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย แล้วจึงออกแบบเครื่องมือสู่ความสำเร็จที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และบูรณาการเข้าด้วยกันกับแผนงานในทุกมิติ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ พัฒนาโครงการ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาทีม

บริการของดูยัวร์วิลล์

Business Meeting

สร้างและทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้จริง

Strategic Planning

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

Meeting

กระตุ้นพลังแห่งนวัตกรรมในองค์กร ให้กับพนักงานของคุณ

Innovation Inside

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

Team Talk

เจาะลึกถึงตัวตน พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ ตามกรอบแนวคิด HRD 4.0

Working Tribes

เลือกคนที่ใช่ ให้ทำงานที่ชอบ วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

Giving a Speech

เพิ่มโอกาสสำเร็จ ลดปัญหาความขัดแย้ง จากการเปลี่ยนแปลงในทุกโครงการ

Change Management

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

Our Servic

Our Signature Courses

Our Blog

DOYOURWILL ACADEMY

เพราะการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัดด้วยสถานที่และเวลา

เราเชื่อมั่นในพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกคนเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด การฝึกอบรมที่จบเพียงแค่ในห้องสัมมนาจึงไม่สามารถช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคนสำคัญขององค์กรได้ ถึงเวลาของการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ที่ไม่เพียงแค่ให้พนักงานได้เรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆ แต่สำหรับการอบรมสัมมนาที่ผ่านไป ก็ยังสามารถกลับมาทบทวนซ้ำใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด

Academy

หลักสูตรออนไลน์แนะนำ

บริหารเวลาเป็น เห็นความสำเร็จก่อน

TIME MANAGEMENT

ทุบทลายข้ออ้างที่ทำให้รู้สึกไม่มีเวลา กำจัดปัญหางานโอเวอร์โหลด ใช้ประโยชน์จากทุกนาทีให้คุ้มค่า เพื่อเพิ่มโอกาสคว้าความสำเร็จให้ตัวเอง

Smart Watch

แกะรอยหยักนักกลยุทธ์

THINK LIKE STRATEGIST

มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แล้วต้องก้าวไปให้ถึงสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การมีวิสัยทัศน์ คือการสามารถสร้างสรรค์แผนการที่จะพาตัวเองก้าวข้ามจากปัจจุบันไปสู่อนาคตที่วาดฝันไว้ได้

Chess Game

สร้างคนให้ตรงสไตล์ สร้างทีมให้สมบูรณ์แบบ

CREATE PERFECT TEAM BY WORKING TRIBES

คนแต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีรากของพฤติกรรม และบทบาทที่ชอบแสดงแตกต่างกัน การได้รู้ว่าตัวตนของเราอยู่ในเผ่าพันธุ์ไหน จะช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของเรา รู้วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่เรามีแนวโน้มจะตกลงไป และสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จตามสายอาชีพที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้

doing work together

หากท่านต้องการติดต่อแพคเกจการฝึกอบรมออนไลน์แบบเป็นกลุ่ม หรือต้องการให้ออกแบบการฝึกอบรมที่บูรณาการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถติดต่อสอบถามเราได้ทุกวัน

bottom of page