01 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนครึ่งวัน จ่ายครึ่งวัน

อยากจัดอบรมแค่ครึ่งวัน (ก็งานมันเยอะ) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายเต็มวันอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก

การให้พนักงานหยุดงานมาฝึกอบรมตลอดทั้งวันก็จะส่งผลกระทบกับการผลิต การขายและการให้บริการลูกค้า

เราจึงออกแบบหลักสูตรให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างกระชับรวดเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหลือเพียงครึ่งวัน

และแน่นอน ในราคาเพียงครึ่งวันด้วยเช่นกัน

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

click
02 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนกี่คน จ่ายจริงตามนั้น

อยากจัดอบรมแค่ไม่กี่คน (ก็มีคนน้อย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายราคาเหมาอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก แต่ก็ยังอยากได้หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะของบริษัทตัวเอง

จะให้จ่ายวิทยากรในราคาเหมือนแบบเหมา 40 คน ทั้งที่มีคนเรียนจริงแค่ 10 คน ก็น่าเสียดายงบประมาณจนเกินไป

เราจึงออกแบบวิธีการคิดราคาค่าฝึกอบรมตามจำนวนคนที่เข้าอบรมจริงขึ้นมา

เพื่อให้คุณจ่ายจริงเท่าที่ได้เรียนรู้จริงเท่านั้น (เริ่มต้นเพียง 10 คนเท่านั้น)

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

03 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ออกแบบใหม่ให้คุณโดยเฉพาะ

อยากได้เนื้อหาแบบตรงๆ กับของบริษัท (คนเรียนจะได้เอาไปใช้ทำงานได้เลย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงเนื้อหาก็สอนเหมือนๆ กันกับทุกที่อยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจปัญหาของการฝึกอบรม ที่หลักสูตรส่วนใหญ่ถูกออกแบบมากลางๆ ให้ใช้ได้กับทุกองค์กร

ทั้งตัวอย่าง กรณีศึกษา กิจกรรม หรือการระดมสมอง ก็มักเป็นเคสสมมติขึ้นมา ตอนเรียนก็พอจะเข้าใจ แต่พอจะเอาไปใช้ทำงานจริง กับทำไม่ได้

แต่เพราะเราไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย และเชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองที่มีมากมาย

เราจึงพร้อมออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยใช้สถานการณ์จริง โจทย์จริง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง อ้างอิงจากธุรกิจของคุณเอง

ขอเพียงแค่คุณบอกข้อมูลมา เราพร้อมจะนำมาออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณให้ทันที

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

STRATEGIC MANAGEMENT

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

INNOVATION INSIDE

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามกรอบโมเดลสมรรถนะ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

CHANGE MANAGEMENT

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนกี่คน จ่ายจริงตามนั้น

อยากจัดอบรมแค่ไม่กี่คน (ก็มีคนน้อย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายราคาเหมาอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก แต่ก็ยังอยากได้หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะของบริษัทตัวเอง

จะให้จ่ายวิทยากรในราคาเหมือนแบบเหมา 40 คน ทั้งที่มีคนเรียนจริงแค่ 10 คน ก็น่าเสียดายงบประมาณจนเกินไป

เราจึงออกแบบวิธีการคิดราคาค่าฝึกอบรมตามจำนวนคนที่เข้าอบรมจริงขึ้นมา

เพื่อให้คุณจ่ายจริงเท่าที่ได้เรียนรู้จริงเท่านั้น (เริ่มต้นเพียง 10 คนเท่านั้น)

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือไลน์ @doyourwill