01 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนครึ่งวัน จ่ายครึ่งวัน

อยากจัดอบรมแค่ครึ่งวัน (ก็งานมันเยอะ) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายเต็มวันอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก

การให้พนักงานหยุดงานมาฝึกอบรมตลอดทั้งวันก็จะส่งผลกระทบกับการผลิต การขายและการให้บริการลูกค้า

เราจึงออกแบบหลักสูตรให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างกระชับรวดเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหลือเพียงครึ่งวัน

และแน่นอน ในราคาเพียงครึ่งวันด้วยเช่นกัน

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

click
02 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนกี่คน จ่ายจริงตามนั้น

อยากจัดอบรมแค่ไม่กี่คน (ก็มีคนน้อย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายราคาเหมาอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก แต่ก็ยังอยากได้หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะของบริษัทตัวเอง

จะให้จ่ายวิทยากรในราคาเหมือนแบบเหมา 40 คน ทั้งที่มีคนเรียนจริงแค่ 10 คน ก็น่าเสียดายงบประมาณจนเกินไป

เราจึงออกแบบวิธีการคิดราคาค่าฝึกอบรมตามจำนวนคนที่เข้าอบรมจริงขึ้นมา

เพื่อให้คุณจ่ายจริงเท่าที่ได้เรียนรู้จริงเท่านั้น (เริ่มต้นเพียง 10 คนเท่านั้น)

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

03 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ออกแบบใหม่ให้คุณโดยเฉพาะ

อยากได้เนื้อหาแบบตรงๆ กับของบริษัท (คนเรียนจะได้เอาไปใช้ทำงานได้เลย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงเนื้อหาก็สอนเหมือนๆ กันกับทุกที่อยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจปัญหาของการฝึกอบรม ที่หลักสูตรส่วนใหญ่ถูกออกแบบมากลางๆ ให้ใช้ได้กับทุกองค์กร

ทั้งตัวอย่าง กรณีศึกษา กิจกรรม หรือการระดมสมอง ก็มักเป็นเคสสมมติขึ้นมา ตอนเรียนก็พอจะเข้าใจ แต่พอจะเอาไปใช้ทำงานจริง กับทำไม่ได้

แต่เพราะเราไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย และเชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองที่มีมากมาย

เราจึงพร้อมออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยใช้สถานการณ์จริง โจทย์จริง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง อ้างอิงจากธุรกิจของคุณเอง

ขอเพียงแค่คุณบอกข้อมูลมา เราพร้อมจะนำมาออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณให้ทันที

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

STRATEGIC MANAGEMENT

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

INNOVATION INSIDE

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามกรอบโมเดลสมรรถนะ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

CHANGE MANAGEMENT

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดของเรา เป็นหลักสูตรที่จะออกแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในของแต่ละองค์กร ท่านสามารถเลือกนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน มากำหนดเป็นโจทย์ในการระดมสมองร่วมกันระหว่างการอบรม โดยมีวิทยากรเป็นโค้ชคอยแนะนำแนวทางให้กับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม หรือให้ทางเราออกแบบกิจกรรมการจำลองสถานการณ์ให้ใหม่โดยยึดตามธุรกิจของท่าน

ตัวอย่างหลักสูตรพิเศษที่เรามีความชำนาญและได้จัดฝึกอบรมมาให้กับองค์กรต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น

Series : STRATEGIC MANAGEMENT

 1. มองอนาคตเป็น เห็นโอกาสไวกว่า เตรียมพร้อมเพื่อคว้าความสำเร็จ (Future Thinking & Scenario Planning)
 2. ฝึกฝนเทคนิควางแผนกลยุทธ์ ลงมือทำแบบทีละขั้นตอน (Step-by-step Strategic Planning)
 3. แคมป์เข้มข้น สร้างคนให้เป็นนักกลยุทธ์ขั้นเทพ (The Strategist Bootcamp)

Series : INNOVATION INSIDE

 1. เทคนิคสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Innovation Initiative)
 2. แคมป์เข้มข้น สร้างผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Entrepreneur Bootcamp)

Series : HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

 1. วางแผนสร้างคนให้ถูกทางด้วยการใช้โมเดลสมรรถนะ (Competency-Based Development Plan)
 2. สร้างความผูกพันกับพนักงานด้วยกระบวนการ 3D (3D to Success for Employee Engagement)
 3. จัดระเบียบทีมใหม่ ให้ตรงสไตล์และบทบาทที่เหมาะสม (Rearrange Your Team by Working Style & Roles)
 4. แคมป์เข้มข้น สร้างคนด้วยการปรับวิธีคิด (Thinking Skill Bootcamp)

Series : CHANGE MANAGEMENT

 1. วางแผนสร้างคนให้ถูกทางด้วยการใช้โมเดลสมรรถนะ (Competency-Based Development Plan)
 2. ผูกหัวใจพนักงานด้วยหลักการตลาดแบบ HR (Marketing for HR to build Employee Engagement)
 3. แคมป์เข้มข้น สร้างคนด้วยการปรับวิธีคิด (Thinking Skill Bootcamp)