01 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนครึ่งวัน จ่ายครึ่งวัน

อยากจัดอบรมแค่ครึ่งวัน (ก็งานมันเยอะ) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายเต็มวันอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก

การให้พนักงานหยุดงานมาฝึกอบรมตลอดทั้งวันก็จะส่งผลกระทบกับการผลิต การขายและการให้บริการลูกค้า

เราจึงออกแบบหลักสูตรให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างกระชับรวดเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหลือเพียงครึ่งวัน

และแน่นอน ในราคาเพียงครึ่งวันด้วยเช่นกัน

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

click
02 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ เรียนกี่คน จ่ายจริงตามนั้น

อยากจัดอบรมแค่ไม่กี่คน (ก็มีคนน้อย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงก็ต้องจ่ายราคาเหมาอยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจถึงความลำบากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก แต่ก็ยังอยากได้หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะของบริษัทตัวเอง

จะให้จ่ายวิทยากรในราคาเหมือนแบบเหมา 40 คน ทั้งที่มีคนเรียนจริงแค่ 10 คน ก็น่าเสียดายงบประมาณจนเกินไป

เราจึงออกแบบวิธีการคิดราคาค่าฝึกอบรมตามจำนวนคนที่เข้าอบรมจริงขึ้นมา

เพื่อให้คุณจ่ายจริงเท่าที่ได้เรียนรู้จริงเท่านั้น (เริ่มต้นเพียง 10 คนเท่านั้น)

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

03 / 03

เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ออกแบบใหม่ให้คุณโดยเฉพาะ

อยากได้เนื้อหาแบบตรงๆ กับของบริษัท (คนเรียนจะได้เอาไปใช้ทำงานได้เลย) แต่ก็ทำไม่ได้ !!!

เพราะยังไงเนื้อหาก็สอนเหมือนๆ กันกับทุกที่อยู่ดี

ที่ดูยัวร์วิลล์ เราเข้าใจปัญหาของการฝึกอบรม ที่หลักสูตรส่วนใหญ่ถูกออกแบบมากลางๆ ให้ใช้ได้กับทุกองค์กร

ทั้งตัวอย่าง กรณีศึกษา กิจกรรม หรือการระดมสมอง ก็มักเป็นเคสสมมติขึ้นมา ตอนเรียนก็พอจะเข้าใจ แต่พอจะเอาไปใช้ทำงานจริง กับทำไม่ได้

แต่เพราะเราไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย และเชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองที่มีมากมาย

เราจึงพร้อมออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยใช้สถานการณ์จริง โจทย์จริง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง อ้างอิงจากธุรกิจของคุณเอง

ขอเพียงแค่คุณบอกข้อมูลมา เราพร้อมจะนำมาออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณให้ทันที

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมติดต่อ ฝ่ายการตลาด ที่อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th หรือไลน์ @doyourwill

STRATEGIC MANAGEMENT

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

INNOVATION INSIDE

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามกรอบโมเดลสมรรถนะ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

CHANGE MANAGEMENT

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หลายครั้งที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์และความปรารถนาอยากให้องค์กรพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลก แต่ขาดคนที่จะมาช่วยออกแบบกระบวนการที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และนั่นคือบทบาทของที่ปรึกษาอย่างเรา

เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่แนวคิดการพัฒนาองค์กรมากมายจากทั่วโลก ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย มีองค์กรจำนวนมากที่ได้นำเอาทฤษฎี เครื่องมือ โมเดลต่างๆ มาใช้ในองค์กร แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้น ที่สามารถนำมาใช้จนเห็นการเปลี่ยนแปลง และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้จริง สาเหตุสำคัญคือ ขาดการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรของตัวเอง และขาดการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร

ด้วยเหตุนี้ ที่ดูยัวร์วิลล์ เราจึงไม่เพียงแต่ออกแบบเครื่องมือและโมเดลต่างๆ ให้กับคุณ แต่เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจในบริบทองค์กร เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และเครื่องมือของเราให้มีความเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด พร้อมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมด้วยการออกแบบกระบวนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากรที่คุณลงทุนไปจะไม่เสียเปล่า

ก้าวสู่ปีที่ 5 แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ดูยัวร์วิลล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ด้วยทีมที่ปรึกษาและวิทยากรมากประสบการณ์ ในการดูแลให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 10 ปี จนรู้ลึกและเข้าใจในปัญหารอบด้าน ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรแบบองค์รวมจนเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน ควบคู่กับการยึดเอาเป้าหมายที่เป็นความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย แล้วจึงออกแบบเครื่องมือสู่ความสำเร็จที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการเข้าด้วยกันกับแผนงานในทุกมิติ

บริการของดูยัวร์วิลล์

เราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรของคุณ ด้วยงานบริการ 4 ด้าน ดังนี้

1 | STRATEGIC MANAGEMENT 

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

2 | INNOVATION INSIDE

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

3 | HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามกรอบโมเดลสมรรถนะ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

4 | CHANGE MANAGEMENT

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

Download Company Profile 2017

ฉลาดแค่ไหน ไม่สำคัญเท่ากับ คิดเป็น

มีคนมากมายที่คิดว่าตัวเองแพ้ เพราะไม่ฉลาดเท่าคนอื่นประโยคที่ว่า "เขาก็ทำได้สิ เพราะเขาฉลาดกว่าเรานี่นา" กลายเป็นข้ออ้างคลาสสิคของคนที่ไม่สำเร็จและไม่อยากพัฒนาแต่วันนี้ผมขอบอกว่า #ฉลาดแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับคิดเป็น#ความฉลาด อาจฝึกกันยากแต่ฝึก #คิดให้เป็น นั้น ทั้งง่ายและสนุกจากประสบการณ์ที่ผมได้สอนได้โค้ชคนมาเป็นพันๆ คน บอกได้เลยว่าแค่คุณเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิดของคุณได้ แม้เพียงเล็กน้อย คุณจะเห็นความแตกต่างของชีวิตได้แบบมากมายทวีคูณเลยครับมาเริ่มต้นฝึกฝนทักษะการคิดของคุณกันตั้งแต่วันนี้เลยสิครับ#โค้ชความคิด

กฎแห่งการหว่าน | เรียนรู้เพื่อความสำเร็จของคุณ

"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จ (อาจไม่) อยู่ที่นั่น ถ้าคุณไม่เข้าใจกฎแห่งการหว่านดีพอ" มีใครเคยปลูกต้นไม้เพื่อหวังเก็บเกี่ยวผลของมันบ้างครับ แล้วเคยสังเกตกันหรือไม่ครับ ว่ามันมีกฎอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น วันนี้ผมขอประยุกต์เอาสิ่งที่คุณจะพบได้ทั่วไปในการหว่่านพืชหวังผล ให้กลายมาเป็น #กฎแห่งการหว่าน ในโลกธุรกิจกันนะครับ

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

มาถึงวันนี้ แทบทุกคนในประเทศไทย คงได้ยินคำว่า ประเทศไทยสี่จุดศูนย์ หรือ ไทยแลนด์โฟร์พอยท์โอ (Thailand 4.0) กันมาบ้างแล้วไม่บ้างก็น้อย แต่จริงๆ แล้ว ประเทศไทย 4.0 คืออะไรกันแน่ ทีมที่ปรึกษาของเราได้ติดตามศึกษาแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 มาในระดับหนึ่ง และพบว่ายังมีความสับสนกันอยู่มากในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและแม้กระทั่งบุคลากรในแวดวงวิชาการ สิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันในตอนนี้ มีเพียงว่า…

การนำโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) มาใช้ในองค์กร

ในบล็อกนี้ เราจะตอบคำถามสองส่วน คือ Competency จะถูกนำมาใช้กับเรื่องอะไรบ้าง และ ทำไมเราต้องนำระบบ Competency มาใช้ Competency จะถูกนำมาใช้กับเรื่องอะไรบ้าง ในทางทฤษฎีแล้ว การนำ Competency มาใช้กับองค์กร สามารถนำมาใช้กับทุกส่วนของการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การรับสมัครและคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน การมอบหมายงาน การฝึกอบรมหรือการวางแผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน…

ทำความรู้จักกับ โมเดลสมรรถนะ (Competency Model) ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการทำงาน

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมคนที่มีอาชีพเดียวกัน มักจะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนๆ กัน เช่น นักบัญชีก็มักจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ วิศวกรก็มักจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบ นักกีฬาเกือบทุกประเภทก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง แม้กระทั่งนักยิมนาสติคลีลาที่ดูเหมือนจะใช้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากกว่า แต่พื้นฐานก็มาจากกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเช่นกัน และยิ่งถ้าเรามองลึกๆ ลงไปแล้ว ความสำเร็จของคนในแต่ละอาชีพ ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีลักษณะเหล่านั้นมากกว่ากัน

รู้หรือยัง..ความสำเร็จของ NIKE เริ่มต้นจากเครื่องอบวาฟเฟิลในห้องครัว

ใครจะเชื่อว่าเครื่องอบวาฟเฟิล อุปกรณ์ที่อยู่แต่ในห้องครัว กลับเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไนกี้เรื่องราวนี้เริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า บิลล์ - Bill Bowerman โค้ชนักกีฬากรีฑา ที่มีหัวใจทุ่มเทให้กับการพานักวิ่งของเขาให้ได้รับชัยชนะ นอกจากเทคนิคทางกีฬาต่างๆ บิลล์ยังใส่ใจในเรื่องของรองเท้าอีกด้วย เรียกว่ามีเวลาว่างเขาก็จะเข้าไปในห้องทำงานของเขาแล้วก็ลงมือประดิษฐ์รองเท้าแบบต่างๆ ที่จะทำให้นักวิ่งของเขาสามารถวิ่งได้ดีขึ้น-เร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ตอบข้อสงสัย...ทำไมพนักงานคนพิเศษถึงลาออก

คุณเจ้าของกิจการครับ ผมเชื่อว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่อยู่ในความคิดของท่านเกือบทุกคน ทำไมพนักงานในบริษัทของฉันถึงได้ลาออกกันบ่อยนัก พนักงานบางคนเมื่อวานยังคุยกันอยู่ดีๆ มาวันนี้จะขอลาออกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย ทั้งที่เป็นคนที่มีหน้าที่หลักสำคัญแบบที่คนอื่นยังทำแทนไม่ได้ และก็ไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้ง่ายๆยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัย คนนี้เงินเดือนก็มากกว่าเพื่อนๆ ในบริษัท เราหรือก็ดูแลดีกว่า ให้ความไว้วางใจจนมอบหมายงานสำคัญให้กับเขามากมาย ทำไมยังไม่เห็นถึงสิ่งดีที่เราทำให้บ้างพนักงานบางคนอาจไม่ใช่คนสำคัญขนาดนั้น แต่ก็เป็นคนที่ขยันอดทน มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน แต่เผลอแป๊ปเดียวก็มาขอลาออก