top of page

บทความ

ในส่วนนี้เราได้รวบรวมบทความด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ที่เรียบเรียงจากประสบการณ์การสอนและการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน มาไว้ที่เดียว เพื่อให้ทุกท่านสะดวกในการติดตาม

พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย Cost-Benefit Analysis

ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง สิ่งที่ธุรกิจต้องทำก็คือ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน หนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการ...

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่บางคนกดมันเอาไว้จนไม่สามารถฉายแสงออกมาได้...

นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยคำถามว่า "ทำไม"

คนที่บอกว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรเลย มีอยู่สองประเภทครับ ถ้าไม่ใช่พยายามหลอกคนอื่น ก็หลอกตัวเองอยู่ ปัญหาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการทำงานอยู่แ...

1
2
bottom of page